Usługi księgowe Warszawa, Biuro Rachunkowe Praga Południe - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

Usługi

Oferta
Moje biuro rachunkowe specjalizuje się w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac. Świadczczę profesjonalne usługi w zakresie:
pełnej obsługi finansowo księgowej,
kadrowo płacowej,
analiz ekonomiczno finansowych,
reprezentacji Klienta w urzędach i instytucjach.
Profesjonalny dział kadr
Specyficznym rodzajem świadczonych usług, jest prowadzenie dla firm obsługi w zakresie kadr i wyliczania wynagrodzeń. Mam doświadczenie  w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych dla firm zatrudniających od kilkunastu do kilkuset pracowników. Zakres prac obejmuje m.in.:
-sporządzanie list płac, sporządzanie deklaracji PIT i ZUS,
-prowadzenie akt osobowych, kart wynagrodzeń i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
-
prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich
-ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na
na podatek dochodowy od osób fizycznych
.
Prowadzenie ksiąg handlowych   
wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );
sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
obsługa pracowników;

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów  
ewidencja kosztów i przychodów;
przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych,  wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych;
obsługa pracowników;
rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
roczne rozliczenie działalności gospodarczej.
Prowadzenie ewidencji ryczałtowych  

ewidencje podatku od towarów i usług;
ewidencję przychodów;
obsługa pracowników;
rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
ewidencję środków trwałych i wyposażenia.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego